TR EN
Araştırma Zirvesi 2015  |  Hakkımızda
 SEKTÖRLERİN ORTAK MARKASI: 'TÜAD'                                                                                                                                                                                            
Araştırma, rekabetin kıyasıya yaşandığı küreselleşen dünyada oldukça önemli bir disiplindir. Küreselleşme ile çok uluslu şirketler, artık uluslar arası platformda söz sahibi olabilmek için yeni pazarlara yönelmektedirler. Bu da pazarlama araştırmasının işletme yönetimine sağladığı bilginin önemini gündeme getirmektedir. Pazar araştırmaları, bir işletmenin makro ve mikro çevresinden toplanan veri ve bilgileri bir analiz sürecinden geçirerek, karar alternatifleri üreten ve yönetime karar verme sürecinde destek veren, sistemin önemli bir parçasıdır.
 
Günümüzde pazarlama araştırması, belirli pazarlama problemlerinin çözümlenmesi ya da fırsatlarının değerlendirilmesi olarak tanımlanamaz. Pazarlama araştırması iş süreçlerinin bir bölümü olarak ele alınmalıdır. Araştırma sektörünün bugün geldiği noktada, artık sadece araştırmayı yapmak yeterli olmamakta, bu süreçte iş ortaklarıyla aynı masada oturarak sonraki adımları ve gelecek stratejileri belirlemek gerekmektedir.
 
1988 yılında kurulan ve Türkiye’deki araştırma sektörünün kalbi olan TÜAD, sektörde bulunan ulusal ve uluslar arası birçok araştırma firmasının ekonomik ve sosyal alandaki çalışmalarını, çeşitli proje ve eğitimlerle destekleyerek sektörü, araştırmaya ihtiyaç duyan müşterilerin, bu ihtiyacı karşılayan araştırma firmaların ve en önemlisi toplumun gözünde saygın ve kurumsal bir yapıya bürünmesini sağlamaktadır.
 
Türkiye’deki ulusal ve uluslararası firmaların temelde ihtiyaç duyduğu standartları, çalışma koşullarını ve bilgi sağlama kalitesini hem sektör hem de müşteri adına takip eder ve her gün değişen dünya dinamiklerinin ritmine uygun çalışmalarda bulunur.
 
Tüm faaliyetlerinde araştırma sektörünün ve diğer tüm sektörlerin öncü kuruluşları ile işbirliği içerisinde olan TÜAD, bu nedenle geniş bir erişim alanına sahip olarak, özel sektörün iç ilişkilerinde de sinerji oluşturan bir organizasyon niteliğindedir. Yıllar içinde gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda, TÜAD tüm sektörler için pazar araştırmasının tek markası haline gelmiştir.
 
Sektörel dernekler arasında en faal derneğimizin, 300’ün üzerinde üyesi bulunmaktadır.
2014-2016 Dönemi Yönetim Kurulu ve Komiteler


Başkan
Fulya Durmuş

Yönetim Kurulu Üyeleri
Murat Demiral (As Başkan)
Pervin Olgun (Üye)
Vural Çakır (Üye)
Handan Bilgiç (Üye)
Elvan Oktar (Üye)
Erol Mercan (Üye)
Melis Tufur (Üye)
Ebru Algım (Üye)
Uğur Ünal (Üye)
Semih Turan (Üye)


Denetleme Kurulu
Akın Şahin
Didem Şekerel Erdoğan
Alev Bayrak 

Disiplin Kurulu
Cüneyt Evirgen
Burçin Bakkaoğlu
Prof. Dr. Burç Ülengin

Etik Kurul
Bülent Gündoğmuş
Ayşıl And
Serpil Erten
Candan Schabio
Feray Şansal

Üyelik Kurulu
Hasan Tanla
Nur Uslu

Veri Toplama Kurulu
Ziya Güveli
Hüseyin Çalışkaner
Hacer Aktaş
Semih Turan
M. Taşkın Işık
Ebru Tetik
Nuray Gür

Copyright 2015 Türkiye Araştırmacılar Derneği Her Hakkı Saklıdır.
design