TR EN
Araştırma Zirvesi 2016  |  Hakkımızda
 SEKTÖRLERİN ORTAK MARKASI: 'TÜAD'                                                                                                                                                                                            
Araştırma, rekabetin kıyasıya yaşandığı küreselleşen dünyada oldukça önemli bir disiplindir. Küreselleşme ile çok uluslu şirketler, artık uluslar arası platformda söz sahibi olabilmek için yeni pazarlara yönelmektedirler. Bu da pazarlama araştırmasının işletme yönetimine sağladığı bilginin önemini gündeme getirmektedir. Pazar araştırmaları, bir işletmenin makro ve mikro çevresinden toplanan veri ve bilgileri bir analiz sürecinden geçirerek, karar alternatifleri üreten ve yönetime karar verme sürecinde destek veren, sistemin önemli bir parçasıdır.
 
Günümüzde pazarlama araştırması, belirli pazarlama problemlerinin çözümlenmesi ya da fırsatlarının değerlendirilmesi olarak tanımlanamaz. Pazarlama araştırması iş süreçlerinin bir bölümü olarak ele alınmalıdır. Araştırma sektörünün bugün geldiği noktada, artık sadece araştırmayı yapmak yeterli olmamakta, bu süreçte iş ortaklarıyla aynı masada oturarak sonraki adımları ve gelecek stratejileri belirlemek gerekmektedir.
 
1988 yılında kurulan ve Türkiye’deki araştırma sektörünün kalbi olan TÜAD, sektörde bulunan ulusal ve uluslar arası birçok araştırma firmasının ekonomik ve sosyal alandaki çalışmalarını, çeşitli proje ve eğitimlerle destekleyerek sektörü, araştırmaya ihtiyaç duyan müşterilerin, bu ihtiyacı karşılayan araştırma firmaların ve en önemlisi toplumun gözünde saygın ve kurumsal bir yapıya bürünmesini sağlamaktadır.
 
Türkiye’deki ulusal ve uluslararası firmaların temelde ihtiyaç duyduğu standartları, çalışma koşullarını ve bilgi sağlama kalitesini hem sektör hem de müşteri adına takip eder ve her gün değişen dünya dinamiklerinin ritmine uygun çalışmalarda bulunur.
 
Tüm faaliyetlerinde araştırma sektörünün ve diğer tüm sektörlerin öncü kuruluşları ile işbirliği içerisinde olan TÜAD, bu nedenle geniş bir erişim alanına sahip olarak, özel sektörün iç ilişkilerinde de sinerji oluşturan bir organizasyon niteliğindedir. Yıllar içinde gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda, TÜAD tüm sektörler için pazar araştırmasının tek markası haline gelmiştir.
 
Sektörel dernekler arasında en faal derneğimizin, 300’ün üzerinde üyesi bulunmaktadır.
2016-2018 Dönemi Yönetim Kurulu ve Komiteler


Başkan
Fulya Durmuş

Yönetim Kurulu Üyeleri

Halil İbrahim Zeytin (As Başkan)
Handan Bilgiç (Sayman)
Yener Girişken (Genel Sekreter)
Ebru Algım (Üye)
Elvan Oktar (Üye)
İnci Samimi (Üye)
Mehmet Aktulga (Üye)
Pervin Olgun (Üye)
Sidar gedik (Üye)
Uğur Ünal (Üye)

Denetleme Kurulu
Didem Şekerel Erdoğan
Yasemin Özen Gürelli
Turabi Dursun


 

Disiplin Kurulu
Cüneyt Evirgen
Burç Ülengin
Leyla Sever
YK Başkanı
DK Başkanı

Etik Kurul
Bülent Gündoğmuş
Ali Arslan
Serpil Erten
Alkan Yılmaz
Haluk Zülfikar

Veri Toplama Kurulu
Ziya Güveli
Hüseyin Çalışkaner
Semih Turan
M. Taşkın Işık
Bedir Ali Öztürk
Tolga Tanımaer
Uğur Ünal
 

Copyright 2015 Türkiye Araştırmacılar Derneği Her Hakkı Saklıdır.
design